Worldwide

ArcelorMittal Warszawa

Klasyfikacja złomu

Przedsiębiorstwo ArcelorMittal Recykling Polska prowadzi  skup złomu stalowego według wewnętrznych norm ArcelorMittal Warszawa, których podstawę stanowią Warunki Odbioru Złomu ArcelorMittal Warszawa, a w sytuacjach gdy to jest konieczne odwołuje się do Polskiej Normy Klasyfikacji Złomu.

Warunki Odbioru Złomu ArcelorMittal Warszawa - szczegółowa specyfikacja

KLASY ZŁOMU WSADOWEGO - orientacyjna specyfikacja

W2 - złom kawałkowy poamortyzacyjny, wyselekcjonowany o grubości >4 mm;
wymiary: 1500 x 500 x 500 mm

W7 - złom kawałkowy poamortyzacyjny, o grubości >7 mm pochodzący z rozbiórek kolejowych i przemysłowych;
wymiary: 1500 x 500 x 500 mm

W7N - złom nowy poprodukcyjny, pochodzący z obróbki żelaza (z wyjątkiem wiórów) np. odkuwki, blachy, wypływki, wypraski;
(nie zawierające domieszek Sn, Cu, Pb);
Wymiary do: 1500 x 500 x 500 mm

W5H - złom stary i nowy kawałkowy konstrukcyjny o grubości > 10 mm (bez rur i drutów) pochodzący z rozbiórek przemysłowych i kolejowych;
wymiary do: 1500 x 500 x 500 mm

W5S - złom w postaci odcinków szyn kolejowych, tramwajowych i innych;
długość < 1500 mm.

W8 - złom poamortyzacyjny, prasowany i cięty na prasonożycy;
Wymiary do: 1000 x 300 x 300 mm

W10N - paczki ze złomu nowego (nie zawierające domieszek Sn, Cu, Pb);
Wymiary do: 800 x 500 x 500 mm

W13 - wióry ze stali węglowej, niezaoliwione, nieskorodowane, nieskłębione, niepomieszane z wiórami innych metali;

W15 - skrzepy stalowe

W18 - złom strzępiony

Rury o średnicy przekraczającej 20 cm dostarczone jako złom wsadowy muszą być przecięte wzdłuż w połowie lub sprasowane na prasonożycy.
Maksymalny ciężar poszczególnych elementów dostarczonych jako złom wsadowy nie może przekraczać 200kg.
Złom nie może zawierać: metali nieżelaznych, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, niemetalicznych, tworzyw sztucznych i elementów zamkniętych (np. zbiorniki).

KLASY ZŁOMU NIEWSADOWEGO - orientacyjna specyfikacja

N10 - złom ponadwymiarowy poamortyzacyjny o grubości < 5 mm, (nie zawierający puszek ocynowanych, zendry i kordów);
N1 - złom ponadwymiarowy, nowy (nie zawierający domieszek Sn, Cu, Pb);
N2 - złom ponadwymiarowy poamortyzacyjny o grubości > 5 mm;
N5 - złom ponadwymiarowy poamortyzacyjny i nowy o grubości > 10 mm;
N7 - złom przestrzenny, wielkogabarytowy o grubości >7mm;
N6 - szyny o długości > 1500 mm;
N4 - wióry długie > 150 mm, nieskłębione;

Złom N1
Złom N4
Złom N5
Złom N6
Złom N7
Złom N10
 

złom W2:

złom W5H:

złom W7:

złom W7N:

złom W8:

złom W10:

złom W13:

złom W18: