Worldwide

ArcelorMittal Warszawa

Zarząd

Dariusz Marchewka

Prezes Zarządu

Marek Kempa

Członek Zarządu

Anna Krogulecka

Prokurent